GDPR

LUMEA BASMELOR

 

 1. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM

În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți.

Pentru crearea unui cont pe www.lumeabasmelor.ro, ne transmiteți: Numele, prenumele, domiciliul, adresa livrare, cod postal, Cod numeric personal, numărul de telefon si adresa de email.

www.lumeabasmelor.ro nu este destinat și nu colectează prin intermediul site-ului, cu bună știință informații de la copiii sub 18 ani. Accesarea și utilizarea site-ului de către minori reprezintă acordul implicit al tutorelui legal în navigarea site-ului nostru de către minorul aflat în întreținere. De asemenea dacă vom descoperi că un minor a folosit site-ul nostru fără aprobarea reprezentatului legal, vom șterge toate datele personale despre acesta.

 

 1. SCOPURILE COLECTARII SI PRELUCRARII DATELOR DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL

 

Conform cerintelor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor), Legii nr. 363 din 28 decembrie 2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, LUMEA BASMELOR INTERNATIONAL S.R.L. are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizati despre dumneavoastra.

 

Scopurile colectarii si prelucrarii datelor Dumneavoastra cu caracter personal (e-mail, username, parola, confirma parola, nume si prenume, adresa, cod postal, Cod numeric personal, telefon ) de catre LUMEA BASMELOR INTERNATIONAL S.R.Lsunt:

 1. Transmiterea prin e-mail de oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing cu privire la activitatea desfasurata de LUMEA BASMELOR INTERNATIONAL S.R.L., cu privire la produsele pe care societatea LUMEA BASMELOR INTERNATIONAL S.R.L. le comercializeaza, cu privire la campaniile si concursurile organizate de LUMEA BASMELOR INTERNATIONAL S.R.L., in cazul in care ati bifat casuta ,, "Aboneaza-te la newsletter" (daca v-ati creat cont pe site-ul www.lumeabasmelor.ro ), fara alte obligatii sau plati din partea LUMEA BASMELOR INTERNATIONAL S.R.L. fata de persoana dumneavoastra;
 2. efectuarea de statistici interne, fara alte obligatii sau plati din partea LUMEA BASMELOR INTERNATIONAL S.R.L. fata de persoana dumneavoastra;
 3. organizarea de concursuri si campanii publicitare cu premii;
 4. comert cu amanuntul prin corespondenta (inclusiv comert electronic), inclusiv expedierea produselor comandate catre clientii sai, emiterea si comunicarea facturilor;
 5. comert cu amanuntul prin corespondenta (inclusiv comert electronic), inclusiv confirmarea comenzii, expedierea produselor comandate catre clientii sai, emiterea si comunicarea facturilor, inregistrarea facturilor si platilor in contabilitate si lamurirea oricaror aspecte legate de comanda, expediere si plata.

 

 1. STOCAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL. DURATA.

 

Stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru a furniza produsele și a desfășura tranzacțiile pe care le-ați solicitat sau în alte scopuri esențiale, precum respectarea obligațiilor legale, soluționarea disputelor și implementarea acordurilor noastre. 

Pe perioada utilizării www.lumeabasmelor.ro pot fi șterse, în general, într-un termen de 10 ani de la ultima activitate a unei anumite persoane pe www.lumeabasmelor.ro, cu excepția cazului în care Operatorului i se solicită să proceseze datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă de timp, conform legii (de exemplu, reglementări contabile sau fiscale).

Deoarece aceste necesități pot varia în funcție de tipurile de date diferite din contextul produselor diferite, perioadele reale de retenție pot varia semnificativ. Criteriile utilizate pentru a determina perioadele de retenție cuprind:

 • menținerea și îmbunătățirea performanței produselor, menținerea în siguranță a sistemelor noastre și menținerea de înregistrări de business și financiare corespunzătoare, conform legislației în vigoare;
 • perioada pentru care dumneavoastră v-ați exprimat consimțământul sau până când vă exprimați intenția într-una din modalitățile prevăzute în prezenta politică de a nu mai păstra datele cu caracter personal furnizate;
 • situația în care o lege prevede obligativitatea retenției datelor personale, pentru menținerea datelor relevante pentru o investigație sau date care trebuie să fie păstrate în cazul unui litigiu.

 

 1. CUM PROTEJĂM SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

LUMEA BASMELOR INTERNATIONAL S.R.L asigură măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru colectarea, prelucrarea și păstrarea datelor în siguranță, inclusiv împotriva accesului neautorizat, al utilizării neautorizate a datelor, sau distrugerii, pierderii sau alterării datelor. În acest sens avem măsuri de securitate fizică, electronică și managerială pentru protejarea și asigurarea informațiilor pe care le colectăm și procesăm.

Ne angajăm să păstrăm datele Dumneavoastra personale în siguranță și luăm toate măsurile de protecție rezonabile pentru a face acest lucru.  

Depunem toate eforturile rezonabile pentru a ne asigura (inclusiv prin contractele încheiate cu aceștia) că și parteneri noștri de încredere gestionează măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru prelucrarea datelor pe care le împărtășim cu acești.

 

 1. TRANSMITEREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Datele Dumneavoastra sunt destinate utilizarii de catre LUMEA BASMELOR INTERNATIONAL S.R.L. in scopurile mentionate mai sus si nu vor fi dezvaluite tertilor, cu exceptia:

– firmei de curierat care asigura livrarea produselor comandate de Dumneavoastra, a eventualilor imputerniciti ai LUMEA BASMELOR INTERNATIONAL S.R.L. care vor prelucra datele cu caracter personal in numele si pe seama LUMEA BASMELOR INTERNATIONAL S.R.L. cu respectarea dispozitiilor Regulamentului (UE) 2016/679 si a  Legii nr. 363/2018. 

– furnizorilor de servicii de plată/bancare;

– furnizorilor de servicii de marketing / telemarketing;

– furnizorilor de servicii de cercetare de piață;

– societăților de asigurare;

– furnizorilor de servicii IT;

 

 1. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

 

LUMEA BASMELOR INTERNATIONAL S.R.L. garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor celor care completeaza formularul mentionat mai sus. Conform Regulamentului (UE) 2016/679, beneficiati de urmatoarele drepturi: 

 • Dreptul de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, articolul 13 și 14 din Regulament - se referă la obligația de a vă furniza informații corecte cu privire la prelucrare datelor, în ceea ce privește modul în care sunt utilizate datele dumneavoastră cu caracter personal.
 • Dreptul de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, articolul 15 din Regulament - înseamnă că aveți dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că vă prelucrăm sau nu date cu caracter personal, iar dacă da, vă oferim accesul la aceste date, precum și informații despre cum sunt prelucrate
 • Dreptul de rectificare a datelor dumneavoastră cu caracter personal articolul 16 din Regulament - se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor personale inexacte.
 • Dreptul de ștergere (“dreptul de a fi uitat”) a datelor personale, articolul 17 din Regulament -  înseamnă că aveți dreptul să vă ștergem datele colectate fără întârzieri nejustificate, în oricare din următoarele situații: nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, retragerea consimțământului, opunerea la prelucrare, colectarea ilegală, ștergerea pentru respectarea unei obligații legale sau colectarea făcută cu oferirea de servicii ale societății informaționale.
 • Dreptul de a obține restricționarea prelucrării, articolul 18 din Regulament - poate fi exercitat dacă se contestă exactitatea datelor pe o anumită perioadă, suficientă pentru verificarea datelor, dacă prelucrarea este ilegală dar nu se dorește ștergerea datelor, doar restricționarea, în cazul în care nu mai avem nevoie de datele personale în vederea prelucrării, însă ni le solicitați pentru apărarea unui drept în instanță sau dacă v-ați opus prelucrării.
 • Dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 din Regulament - se referă la faptul că puteți primi datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și transmiterea acestor date altui operator.
 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile  legii atunci când aceasta deservește un interes public ori un interes legitim al nostru -în cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără justificare, articolul 21 din Regulament;
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat, inclusiv crearea de profiluri articolul 22 din Regulament;
 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere ANSPDCP , articolul 77 din Regulament;
 • Dreptul de a vă adresa justiției în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materie, articolele 78 – 79 din Regulament.

 

Pentru a vă exercita drepturile legale, vă rugăm să ne contactați în scris sau sub formă de text, scriind un email la office@lumeabasmelor.ro sau la nostru din Strada Lunga 30/J, Livezeni, Mures, 547365.